- ЗАКОН УКРАЇНИ Про енергозбереження (Введений в дію Постановою ВР N 75/94-ВР від 01.07.94, ВВР, 1994, N 30, ст.284, Із змінами)

 

- ПОСТАНОВА КМУ від 1 березня 2010 р. № 243 Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-15 роки

 

- ПОСТАНОВА КМУ від 28 вересня 2011 р. N 1005 Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування

 

- ПОСТАНОВА КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1056 Київ. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

 

- ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 15 жовтня 2012 р. № 992 «Про затвердження вимог до світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення»

 

- ПОСТАНОВА КМУ від 21 грудня 2011 р. № 1394 "Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг”

 

- ПОСТАНОВА КМУ від 09.07.2008 № 632 Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"

 

-Концепция сайта Ассоциации

 

-Положення про членські внески

 

-Положення про членство

 

-Додаток №1 - Заява про вступ

 

-Статут АВСТ