Асоціація виробників світлодіодної техніки

Асоціація “ВСТ” була створена в 2011 році з метою об’єднання зусиль її учасників в напрямку наукового, технологічного та економічного розвитку світлодіодної галузі шляхом розробок і впровадження новітніх технологій, інноваційних рішень, широкої номенклатури сучасних систем освітлення, а також для захисту національного ринку від недобросовісної конкуренції та неякісної світлодіодної освітлювальної техніки.

Представляючи інтереси українського виробника, Асоціація активно сприяє розробці гармонізованих з міжнародними вимогами національних стандартів, норм і регламентів у сфері енергоефективних систем освітлення.

При розробці і постановці виробництва нових видів світлотехнічної продукції Учасники Асоціації тісно співпрацюють з органами державної влади, профільними науковими установами Національної академії наук України, проектними організаціями, метрологічними центрами і провідними зарубіжними виробниками елементної бази для світлодіодної техніки.

Об’єднання національних виробників світлодіодної техніки в Асоціацію сприяє розвитку українського ринку світлодіодної освітлювальної техніки, імпортозаміщення і створення умов для просування вітчизняної продукції на регіональних і міжнародному ринках.

Асоціація виробників світлодіодної техніки